• Bro.  Zhanxiang Liu •

TABLE OF CONTENTS

FAMLIY

MAINLAND PERIOD—1916 TO 1947

EARLY TAIPEI—1947 TO 1949

BEGINNING OF THE WORK IN TAIWAN—1949 TO 1951

HUALIEN—1952 TO 1954

TAIPEI—1954 TO 1956

YILAN—1956 TO 1961

YUANLIN—1961

GANGSHAN—1961 TO 1965

HSINCHU—1965

CHANGHUA—1965 TO 1968

HUALIEN (2ND TIME) —1968 TO 1974

SHIPEI TAIPEI—1974 TO 1985

PHOTO ALBUM(A)

PHOTO ALBUM(B)